Kaj mora vsebovati tečajnica vzajemnih skladov?

Home / Partnerske objave / Kaj mora vsebovati tečajnica vzajemnih skladov?

Glede na to, da je na trgu možnosti za varčevanje (in posledično tudi večanje zaslužka), na voljo tudi možnost varčevanja v vzajemnih skladov, kjer se vrednosti posameznih skladov, prikazujejo v odvisnosti od ponudnika do ponudnika (s čimer je pogosto med vlagatelji v vzajemne sklade, precej zmede), si poglejmo v tem zapisu kaj mora oz. kaj naj bi povprečna in preprosto razumljiva tečajnica vzajemnih skladov ponujala in katere informacije so tiste, ki so iz tečajnice, bistvene za vlagatelje.

tečajnica vzajemnih skladov
Primer tečajnice vzajmenih skladov

Najprej mora vsaka tečajnica različnih ponudnikov varčevanja v vzajemnih skaldih ponuditi naziv sklada, v katere je sploh mogoče vložiti svoja finančna sredstva. Naziv sklada ni nič drugega kot ime vzajemnega sklada v katerem svoja sredstva hrani in akumulira investitor.

Nato mora vsaka tečajnica, zraven imena sklada, objavljati tudi t.i. VEP (vrednost enote premoženja sklada), saj vlagatelji v vzajemne sklade zelo dobro vedo, da se njihovo premoženje v skladih vrednoti na podlagi vrednosti točk, ki jih pridobijo z investiranjem v skladu (nakupovanjem točk).

Nato, čeprav so skladi namenjeni pretežno varnemu in dolgoročnemu investiranju in varčevanju, mora tečajnica objavljati tudi aktualne spremembe vrednosti VEP in sicer dnevne spremembe, letne spremebe, tri letne spremembe in pet letne spremembe. Te spremembe vzajemni skladi objavljajo tako v absolutni števili (vrednosti točke vzajemnega sklada, kot tudi v % spremembe glede na preteklo obdobje).

Glede na to, da se vrednosti točk vzajemnih skladov dnevno spreminjajo je zato vpogled v dnevno nihanje vrednosti točk vzajemnega sklada, dobrodošlo za vse, ki proaktivno nastopajo na trgu investiranja v vzajemne sklade, tak pregled tečajnice pa enostavno in tudi laičnemu vlagatelju, lepo pojasni donosnost posameznega sklada, tako na dnevni kot tudi na drugih bazah (letni, 3 letni, 5 letni).

Če bi želeli tudi sami spremljati tečajnico vrednosti točk vzajemnih skladov, ki vsebuje vse zgoraj opisane elemente, vas povabimo, da stopite na spletno stran TriglavSkladi.si, kjer so podatki o tečajih vzajemnih skladov, dnevno ažurirani.

Sicer celovita pravila delovanja vzajemnih skladov, opredeljuje Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), za dodatno informacije o vzajemnih skladih, pa vam bo prav priščo tudi prečiščeno besedilo opredelitve pojma vzajemnih skladov.

Oznake: tečajnica vzajemnih skladov