Kako mobing v podjetju vpliva na motivacijo zaposlenih

Home / Aktualno / Kako mobing v podjetju vpliva na motivacijo zaposlenih

Motivacija v podjetju, sploh v velikih podjetjih, lahko predstavlja velik problem, če vodilni izrabljajo svoj vpliv. V naprednih in velikih gospodarskih družbah se vse pogosteje pojavlja vprašanje kako mobing vpliva na motivacijo zaposlenih. Kadar vodilni šikanirajo svoje podrejene, to imenujemo bossing, kadar pa je izredno motena komunikacija med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pa imenujemo mobing. V primeru mobinga so prisotni konflikti med sodelavci in ponavadi se izvaja hud pritisk na enega ali več sodelavcev. Poznamo pa tudi izraz stafing, kjer se skupina podrejenih združi, da bi izpodrinila nadrejenega. Vse te oblike konfliktov so v podjetju zelo moteče za delo, motivacija na delovnem mestu se drastično zmanjša. Kadar se pojavijo razne oblike trpinčenja in šikaniranja, ki ga imenujemo z izrazom mobing, celotna motivacija v podjetju pade in lahko ogrozi poslovne uspehe.

motivacija v podjetju

Motivacija v podjetju je odgovornost nadrejenih

V vsakem podjetju je izrednega pomena, da je motivacija zaposlenih nagrajena in so zaposleni primerno motivirani za izvajanje del in nalog, ter da so seznanjeni kaj so cilji podjetja ali cilji gospodarskih družb. Kadar se nad določenim delavcem izvaja mobing, se lahko to pozna pri vzdušju celotnega kolektiva. Motivacija v podjetju kot celoti je zaradi mobinga lahko izredno ogrožena. Izraz motivacija, na kratko pomeni, da z našim ravnanjem druge osebe spodbudimo k opravljanju nalog in k sodelovanju. Se pravi, da lahko s pravilnim motivacijskim pristopom dosežemo odlične rezultate, zaposleni, ki so dobro motivirani, pa bodo delo opravili hitreje in bolj kvalitetno. Ponavadi so vodilni mnenja, da je za zaposlene največja motivacija denarna nagrada, a v večini primerov to ne drži. Denarna nagrada je kratkotrajnega pomena, za res dobro motivacijo zaposlenih so včasih potrebne majhne stvari. Iskrena pohvala za opravljeno delo, kreativne nagrade, manjše bonitete in zaupanje, bodo vsakega delavca spodbudile še k večji storilnosti.

Kako mobing v podjetju vpliva na motivacijo zaposlenih

Motivacija v podjetju tudi z organiziranjem team building dogodkov

Ljudi motivirajo različne stvari in da bi vodilni v podjetju razumeli, kaj je motivacija zaposlenih, morajo svoje ljudi razumeti in spoznati. Vodilni so pogosto napačnega mišljenja, da njihove zaposlene žene ista motivacija za delo, kot njih. To seveda ne drži, zato morajo vodilni poznati različne motivacijske prijeme in jih tudi znati uporabljati. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja team building, ki pospešuje komunikacijo med zaposlenimi in tudi pomaga vodilnim, da spoznajo svoje zaposlene. Organiziranje team building dogodka je lahko dober primer spodbujanja motivacije zaposlenih v dobrem pomenu. Vsekakor je konflikte lažje reševati nekje v sproščenem vzdušju, mogoče bo kakšen skupen izlet izboljšal odnose med sodelavci in komunikacija bo spet gladko stekla. Prav lahko bo sproščen team building med delavci sprostil tudi napetosti, ki so privedle do mobinga.

Vir;

newworkplace.wordpress.com
http://www.myjoyonline.com