2 najbolj pogosti vprašanji iskalcev sodnih prevajalcev

Home / Partnerske objave / 2 najbolj pogosti vprašanji iskalcev sodnih prevajalcev

Če ste tudi sami eden od tistih, ki potrebuje sodno prevajanje nekega besedila ali sodno preveden uradni dokument, se boste zagotovo našli v spodnjem zapisu. Saj obstoji statistično gledano zelo velika verjetnost, da vas ob iskanju sodnega prevajalca, zanima eno, če ne že obe, izmed spodaj predstavljenih tematik.

Razmišljanja z nami deli JezikovnaAgencija.si, ki se z dejavnostjo sodnega prevajanja ukvarja že več kot desetletje.

2 najbolj pogosti vprašanji iskalcev sodnih prevajalcev

Cena sodnega prevajanja

Že iz same statistike zanimanj in spremljanja interesa po storitvah sodnega prevajanja je razvidno, da se za sodno prevajanje najrazličnejših dokumentov, največ ljudi zanima iz vidika cene – čeprav je ironično cena sodnega prevajanja uradnih in standardniziranih dokumentov, vnaprej določena in regulirana tudi skozi ministrstvo za pravosodje.

Cenik sodnega prevajanja in pa cenik sodnega tolmača je nedvomno tista postavka, ki nas pri izbiri sodnega tolmača najbolj zanima, saj ni vseeno ali bomo za nek prevod uradnega dokumenta, pač plačali več ali manj. Šele nato, ko nam je cena sodnega prevajanja znana, se odločimo preveriti še ostale elemente, ki sploh ceno in ponudbo za sodno prevajanje, sestavljajo.

Moramo pa vseeno vedeti, da je cena sodnega prevajanja dokumentov odvisna tudi od zahteve po hitrosti in kakovosti uradnega sodnega prevoda, zato ni nujno, da so najcenejši sodni prevodi tudi najbolj kakovostni.

Prevodi v madžarske spletne strani

Na primeru prevajanja spletnih strani, še posebej spletniht trgovin, pokažemo kdaj sodno prevajanje ni potrebno. Glede na to, da dejansko pri komercialnih spletnih straneh, ni potrebno sodnih prevodov, temveč le prevode komericlanih opisov produktov v trgovinah, zadošča, da ob interesu prevoda v madžarski jezik, najdete agencijo, ki prevaja v madžarščino.

Na ta način je prevedena recimo ena bolj znanih slovenskih spletnih trgovin TopIzbira.si v madžarski jezik Topkinalat.hu, na njej pa so, tako kot v Sloveniji, predstavljeni ovitki za telefone, za madžarski spletni trg. Pri prevodih spletnih trgovin kot je to na primeru trgovine TopKinalat, moramo paziti na prevode vsega (meta opisi, seo naslovi, itd…)

Dopolnjeni sodni red povečuje dostopnost sodnih razprav tudi osebam z okvaro sluha

Kraj od kod prihaja sodni prevajalec

Druga postavka, ki interesente za sodno prevajanje najbolj zanima, pa je kraj bivanja oz. kraj opravljanja dejavnosti sodnega prevajanja. Je pa ta postavka pri ceniku sodnega prevajanja zanimiva tudi iz vidika prve postavke (same cene prevajanja), saj smatramo, da bo pač cena sodnega prevoda nekoga, ki dejavnost prevajanja opravlja bliže našemu domu, nižja od cene prevajanja nekoga, ki svojo dejavnost opravlja na povsem drugem koncu Slovenije.

Iz podatkov o iskanju sodnih prevajalcev po krajih v Sloveniji, je razbrati, da največ (najbrž zaradi gostote populacije in z njo povezanih potreb po sodnih prevodih), interesentov za sodno prevajanje prihaja iz krajev Ljubljana, Maribor, Domžale, Nova Gorica, Škofja Loka in drugi.

Je pa pri opazovanju in spremljanju interesa po sodnih prevajalcih, zanimivo opaziti trend, kjer je opaziti, da narašča specifična potreba po sodnih prevodih uradnih dokumentov, tudi iz vidika kraja v povezavi z interesom lokacije. Npr. kraji in mesta blizu avstrijske meje imajo znatno višja povpraševanja po sodnih prevodih dokumentov v nemški jezik, center Slovenije, zahodna Slovenije in na sploh urbana središča, kjer se pa mlada generacija zanima za odhod v tujino, pa ima znaten porast zanimanj za sodne prevode v angleški jezik in druge zahodno evropske jezike.